AUSWAHLBIBLIOGRAPHIE/
UTVALGT LITTERATUR
 

Willy Brandt
Geschichte/ Historie
Kultur
Bildung/ Utdanning
Politik und Gesellschaft/ Politikk og samfunn
Wirtschaft/ Økonomi

Aktuell
Jørgensen, Sten Inge: Tyskland stiger frem. Aschehoug. 2014.
Den sterke interessen for Tyskland har gitt seg utslag i en rekke bøker på norsk.  I boka "Tyskland stiger frem" gir journalist Sten Inge Jørgensen en spennende og grundig oversikt over det moderne Tyskland.

Han tar som utgangspunkt at Tyskland nå fremstår igjen som Europas mektigste og viktigste land, 75 år etter andre verdenskrig. En lang og vanskelig epoke, der tyskere har holdt seg i skyggen, er over. Tyske politikere har blitt tvunget til å ta mer ansvar i EU, og de aller fleste europeere tror nå at EU i stadig større grad styres fra Berlin. Av historiske årsaker er det mange som er skeptiske til dette. Men Tyskland er samtidig verdens mest populære land, i følge årlige meningsmålinger utført av BBC.

Hvilket Tyskland er det som nå stiger frem? Hvordan ønsker Tyskland å bruke sin makt i Europa?

Sten Inge Jørgensen argumenterer i sin bok for at dagens Tyskland skiller seg radikalt fra de historiske klisjeene, og at EU neppe kan få en bedre leder. Boken spenner tematisk bredt, fra identitet og kultur til politikk, økonomi og utenrikspolitikk – som samlet sett gir et oppdatert Tysklandsbilde.

Sten Inge Jørgensen er utenriksjournalist i Morgenbladet med Europa som spesialfelt.


NORDEN GJENNOPPDAGER TYSKLAND - NYE PERSPEKTIVER PÅ GAMLE FORBINDELSER. SKYLINE FORLAG. 2013.
Bokprosjektet "Norden gjennoppdager Tyskland" er inspirert av en store nordisk-tysk konferanseserie i 2012/13. I dag finnes det et fornyet interesse for Tyskland i alle nordiske land. Det skjer i en tid hvor et nytt og demokratisk Tyskland er blitt den dominerende makten i EU.

Denne boken ser nærmere på denne utviklingen. Her er bidrag av tunge nordiske politikere som tidligere statsminister Paavo Lipponen, tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg og tidligere Europaminister Mats Hellström. Den tyske miljøminister Peter Altmaier ser nærmere på den store omleggingen i tysk energipolitik.

I tillegg har boken bidrag som tar for seg historisk utvikling, økonomi og kultur, og den har med inntrykk fra nordisk ungdom som har opplevd det nye tyske samfunnet.

Boka kan bestilles under hotell@voksenaasen.no (Kr. 298,-)

 

Willy Brandt

Lorenz, Einhart: Willy Brandt. Deutscher - Europäer - Weltbürger. Verlag W. Kohlhammer. 2012.
Brandt, Willy: Berliner Ausgabe, 10 Bde. Im Auftr. d. Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung hrsg. v. Helga Grebing, Gregor Schöllgen. Bearb. v. Einhart Lorenz u.a. 2000 f.
Brandt, Willy: Erinnerungen. München 2002
  Linnekugel, Mirja, u. Wettig, Klaus (Hrsg.): Willy Brandt im Porträt. Berlin 2002
Duve, Tamara, Leinemann, Jürgen: Willy Brandt: das andere Tyskland: eine SPIEGEL TV-Dokumentation, videogram, Hamburg 1992
Lorenz, Einhart (Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität - Hrsg): Willy Brandt - Perspektiven aus den Exiljahren , Berlin 2000
Lorenz, Einhart og Lenz, G. (red.): Willy Brandt og Norge. Katalog til Willy-Brandt-utstillingen i Oslo Rådhus 24. 5.-10. 8. 2000, Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn/Goethe-Institut Oslo, 2000
Merseburger, Peter: Willy Brandt 1913 - 1992. Visionär und Realist. Stuttgart 2002
Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg, Koexistenz und kleine Schritte. Willy Brandt und die Deutschlandpolitik 1948-1963. Diss. Wiesbaden 2001
Schöllgen, Gregor: Willy Brandt. Eine Biographie. 2001.

Geschichte/ Historie

Bohn, Robert: Reichskommissariat Norwegen.
'Nationalsozialistische Neuordnung' und Kriegswirtschaft. Beiträge zur Militärgeschichte
Borgersrud, Lars: Die Wollweber-Organisation und Norwegen. Berlin 2001
Bracker, Jörgen: Die Hanse: Lebenswirklichkeit und Mythos: eine Ausstellung des Museums für Hamburgische Geschichte in Verbindung mit der Vereins- und Westbank, Hamburg 1998
Bråthen, Erik: En forsvarspolitikk som flyktningepolitikk: de skandinaviske landenes politikk overfor de jødiske flyktningene fra Hitler-Tyskland 1933-1939, Oslo 1999
Breidlid, Olav, Bjørkevik, Ernst Olav: De norske styrker i Tyskland 1947-1953: fra okkupasjon til forsvar av tysk jord, Oslo 1997
Breidlid, Olav: Tysklandsbrigadene: temahefte om den norske deltakelsen i okkupasjonen og forsvaret av Vest-Tyskland i årene 1947-1953, Elverum 1999
Brummer, Hans Henrik: En Glömd relation: Norden och Tyskland vid sekelskiftet, Stockholm 1998
Fricke, Werner (Hrsg.): Die Geschichte des europäischen Widerstands gegen Hitler: d. "Krieg im Schatten" ; Tschechoslowakei - Polen - Frankreich - d. Niederlande - Belgien - Luxemburg - Dänemark - Norwegen - Jugoslawien - Griechenland - d. UdSSR - Deutsche gegen Hitler, Puchheim 1985
Friedland , Klaus: Die Hanse, Stuttgart 1991
Halvorsen, Terje: Mellom Moskva og Berlin: Norges kommunistiske parti under ikke-angrepspakten mellom Sovjet-Unionen og Tyskland 23. august 1939-22. juni 1941, Oslo 1996
Heldal, Halldor, Monsen, Per, Torgersen, Einar: I Tyskland med brigaden, Oslo 1949 (?)
Heling, Arnd: Die Theologie Eivind Berggravs im norwegischen Kirchenkampf: ein Beitrag zur politischen Theologie im Luthertum. Diss, Hamburg 1992
Henn, Volker, Arnved Nedkvitne (Hrsg.): Norwegen und die Hanse: wirtschaftliche und kulturelle Aspekte im europäischen Vergleich, Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien, 1994
Henningsen, Bernd (Hrsg.): Wahlverwandtschaft: Skandinavien und Deutschland 1800 bis 1914 (Ausstellungskatalog), Berlin 1997
Henningsen, Bernd (red.): Tyskland og Skandinavia: 1800-1914: impulser og brytninger (utstillingskatalog), Berlin 1997
Ilner, Einar: Myten om Norden: kulturpessimisme og nasjonal identitet i Tyskland fra 1880 til 1920-tallet, Bergen 2000
Jølstad, Anders: Norsk sikkerhetspolitisk samarbeid med Vest-Tyskland fra 1955 til 1965, Oslo 1994
Kjendsli, Veslemøy: Kinder der Schande: ein "Lebensborn-Mädchen" auf der Suche nach ihrer Vergangenheit, Hamburg, Zürich 1992
Kohl, Hans: Fischdampfer und Walfangboote im Krieg. Der Einsatz der 17. U-Jagdflottille vor Norwegen. Herford 2002
Levsen, Dirk: "Eine schwierige Partnerschaft": ausgewählte Kapitel zur Entwicklung der politischen, militärischen und rüstungstechnischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Norwegen von 1949 bis 1966. Microficheausgabe 1993
Menger, Manfred (Hrsg.): Expansionsrichtung Nordeuropa: Dokumente zur Nordeuropapolitik d. faschist. dt. Imperialismus 1939 – 1945, Berlin 1987
Norges forskningsråd (red.): Fiendens barn?: kunnskapsstatus: undersøkelse av noen sider ved norske myndigheters behandling av tysk-norske krigsbarn etter andre ver denskrig: kunnskapsbehov: oppvekstvilkår for barn med norskmor og tysk far i norsk etterkrigstid, Oslo 1999
Olsen, Kåre: Vater: Deutscher. Das Schicksal der norwegischen Lebensbornkinder und ihrer Mütter von 1940 bis heute. Frankfurt 2002.
Øye, Ingvild: Bergen und die deutsche Hanse, Bergen 1996
Petrick, Fritz: Norwegen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Geschichte der Länder Skandinaviens. Regensburg 2002
Petrick, Fritz: "Ruhestörung": Studien zur Nordeuropapolitik Hitlerdeutschlands, Berlin 1998
Petrick, Fritz: Der "Leichtmetallausbau Norwegen" 1940 - 1945: eine Studie zur deutschen Expansions- und Okkupationspolitik in Nordeuropa, Frankfurt am Main; Bern; New York; Paris 1992
Petrick, Fritz: Europa unterm Hakenkreuz. Bd. 7: Okkupationspolitik des deutschen Faschismus in Dänemark und norwegen (1949 – 1945). Berlin Heidelberg 1992
Rakner, Jan, Bakka, Ragnar, Olsen, Olav J., Bruvik, Kåre: Den Norske tysklandsbrigade 1947-1953: til Tyskland for freden, Bergen 1998
Sigurdsøn, Ragnhild, Thorsen, Arve Tuflåt (red.): Tyskland og vi: essaysamling, Oslo 1998
Simensen, Jarle (Hrsg.): Deutschland - Norwegen: die lange Geschichte, Oslo 1999
Simensen, Jarle (red.): Tyskland - Norge: den lange historien. Oslo 1999
Stifterverband für die deutsche Wissenschaft (Hrsg.): Die Hanse und Nordeuropa: Handel - Politik - Kultur: Synthesekonzepte in der Geschichtsschreibung: Bericht über das 4. deutsch-norwegische Historikertreffen in Berlin, Mai 1989 Oslo, Essen 1990
Thue, Elisabeth: Nobels fredspris til Ossietzky: tyske reaksjoner og konsekvenser for forholdet mellom Tyskland og Norge, Oslo 1994
Utanriksdepartementet (red.): Noreg og Tyskland, Oslo 1998

Kultur

Brockmann, Jan: Resepsjonen av 6 utstillinger med norske kunstnere i Tyskland i 1997, Oslo 1998

Brockmann, Jan und Scholz, Frank (Hrsg.): Auf offenem Gelände. Sieben Künstlerinnen und Künstler aus Norwegen in Berlin. Berlin 2003

Brost, Wolfgang (Hrsg.): Meer offen: Meer und Wasser, Schiff und Boot in der bildenden Kunst der 80er Jahre in Deutschland und Norwegen ; eine Ausstellung der Deutsch-Norwegischen Gesellschaft = Åpent hav, Herfort, Bonn 1991
Bruckgraber, Iris (Hrsg.): Norwegische Künstler in Kölner Galerien, Köln 1997
Henningsen, Bernd (Hrsg.:) Kunst zwischen den Kulturen. Skandinavien und Deutschland, Berlin 2000 (Reihe Wahlverwandtschaft)
Henningesen, Bernd (Hrsg.): Begegnungen. Deutschland und der Norden im 19. Jahrhundert, Berlin 2000 (Reihe Wahlverwandtschaft)
Kgl. Norwegische Botschaft( Hrsg.): Norwegische Literatur Heute, Berlin 2001
Kunstamt Kreuzberg, Buskerud Kunstnersenter (Hrsg.): Enkeltrom: Buskerud Kunstnersenter, Drammen, Solberg Spinnerier, 07.05. - 06.06.1993 ; Kunstamt Kreuzberg, Berlin, 15.08. - 28.11.1993 = Einzelzimmer. Berlin, Drammen 1993
Lorenz, Otto og Skarstad, Torleiv (red.).: Henrik Steffens: (1773-1845): kulturformidler Norge - Danmark - Tyskland: interkulturell kommunikasjon og tverrfaglig dialog, Stavanger 1995
Lorenz, Otto und Henningsen, Bernd: Henrik Steffens, Vermittler zwischen Natur und Geist, Berlin 1999 Riehe Wahlverwandtschaft)
Museum Folkwang Essen und Kunsthalle Rostockm(Hrsg.): Norske Profiler. Aktuelle Kunst aus Norwegen, Köln 1997
Naumann, Han Peter; Müller, Silvia (Hrsg.): Hochdeutsch in Skandinavien, 2000
Paul, Fritz (Hrsg.): Grundzüge der neueren skandinavischen Literaturen, Darmstadt 1991
Schulte, Gabriele: Hamsun im Spiegel der deutschen Literaturkritik 1890 bis 1975, Frankfurt am Main; Bern; New York, 1986
Uecker, Heiko: Auf alten und neuen Pfaden: eine Dokumentation zur Hamsun-Forschung, Frankfurt am Main 1983
Wolfert, Raimund: "Alles nur Kunst?": Knut Hamsun zwischen Ästhetik und Politik, Berlin 1997

Bildung/ Utdanning

Hochschulrektorenkonferenz (Hrsg.): Hochschulgesetze der nordischen Länder: Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden, Bonn 1993
Zickfeldt, August Wilhelm (Hrsg.): Deutsch in Norwegen: neue Beiträge zum Gespräch zwischen Germanistik, Lehrerausbildung und Schule / Fachverband Deutsch als Fremdsprache, Regensburg 2001

Politik und Gesellschaft/ Politikk og samfunn

Banholzer, Volker M.: Im Schatten der Sozialdemokratie.
Die Bedeutung der Kleinparteien in den politischen Systemen Norwegens und Schwedens.  Berlin 2001
Fallend, Karl, Nitzschke, Behrnd (Hrsg.): Der "Fall" Wilhelm Reich: Beiträge zum Verhältnis von Psychoanalyse und Politik, Frankfurt am Main 1997
Gaarder, Godrun: Hvor går Tyskland?: innenrikspolitiske utfordringer ved århundreskiftet, Oslo 1998
Gläßer, Ewald: Norwegen.
Wissenschaftliche Länderkunden, 1993
Henningsen, Bernd, Rotholz, Walther (Hrsg.): Aspekte der politischen Kultur Nordeuropas. Ein Reader.  Berlin   1999
Inhetveen, Katharina: Institutionelle Innovation in politischen Parteien. Geschlechterquoten in Deutschland und Norwegen. Diss. Wiesbaden 2002
Johansen, Jahn Otto: Tyskland i hjertet av Europa, Oslo 1991
Kgl. Norwegisches Außenministerium (Hrsg.): Deutschland-Strategie: Norwegisch-deutsche Beziehungen: Aufbau von Wissen über Deutschland in Norwegen: Oslo 1999
Meyer, Frank: Schreiben für die Fremde.
Politische und kulturelle Publizistik des deutschsprachigen Exils in Norwegen und Skandinavien 1933-1940. Diss.. 2000
Nyberg, Anders: Miljøengasjement: en sammenlikning av Tyskland, Norge og Japan = Environmental engagement: a comparison of Germany, Norway and Japan, Lysaker 1997
Rosta, Judith Therese: Alkoholismus in Skandinavien und Deutschland zwischen gesellschaftlicher Diskriminierung und Akzeptanz: eine mentalitätsgeschichtliche und soziologische Studie, Frankfurt am Main 1998
Stokke, Liv Jorunn (red.): Tyskland, Norge og Europa: rapport fra seminar på Norsk folkemuseum 13. august 1998 / Liv Jorunn Stokke (red.); arrangør: Norsk folkemuseum og Forskningsstiftelsen Fafo i samarbeid med Utenriksdepartementet, Os,o 1998
Uecker, Heiko (Hrsg.): Deutsch-Norwegische Kontraste: Spiegelungen europäischer Mentalitätsgeschichte. 2001
Utenriksdepartementet (red.): Tyskland-strategi: norsk-tyske forbindelser: utvikling av norsk Tyskland-kompetanse, Oslo 1999
Weber, Steffen: Der Einfluß wohlfahrtsstaatlicher Charakteristika auf individuelle gesellschaftlich-politische Einstellungen: ein Vergleich von Einstellungen in Norwegen, Deutschland (West) und in den USA, Potsdam 1998

Wirtschaft/ Økonomi

Bundesstelle für Außenhandelsinformation (Hrsg.): Norwegen, Handelsvertreterrecht: Angleichung an EG-Recht, Köln, Berlin 1993
Czakainski, Martin: Energipolitikk i Tyskland: spesielt med hensyn til gassmarkedet, Oslo 1998
Dysvik, Terje: Norsk gasseksport til Tyskland i lys av liberalisering av markedet og endrede rammevilkår. Hovedoppgave, Stavanger 1999
Fricke, Werner (Hrsg.): Beteiligung als Element gewerkschaftlicher Arbeitspolitik: Erfahrungen aus Norwegen, Italien, Schweden u.d. Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 1984
Haugen, Eric Martin: Norske bedrifters valg av lokalisering i Tyskland, Bergen 1999
Körnert, Jan; Gaschler, Oliver: Die Bankenkrisen in Nordeuropa zu Beginn der 1990er Jahre: eine Sequenz aus Deregulierung, Krise und Staatseingriff in Norwegen, Schweden und Finnland, Freiberg 2001
Kristoffersen, Eva Maria: Tyskland som marked for laks og lakseprodukter, Tromsø 1999
Lechner, Herbert; Stockmayer, Manfred: Energiepreisregulierung in Europa: am Beispiel von Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz, Wien 1994
Schäfer, Birgit: Ein Vergleich der Berufsstrukturen von Ost- und Westdeutschland, Norwegen und den USA: Schichtselbsteinstufung und Einstellungen in Abhängigkeit von beruflichen Lagen. Diss. Potsdam 1999
Valle, Maiken: Eksport av norsk sild til Tyskland: en analyse av markeds- og konkurranseforholdene i Norge og Tyskland, Bergen 1999