Menue-titel-_02_01.gif (839 Byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLY-BRANDT-PRISEN  

Hvert år deler stiftelsen ut Willy Brandt prisen. Den tildeles personer eller institusjoner som gjennom sit engagement har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å bygge ut de norsk-tyske forbindelser. Prisen består av en Willy-Brandt-statuett formet av den norske kunstneren Nils Aas og et diplom.


WILLY BRANDT-PRISEN 2016  

Årets Willy Brandt-pris til Jon Fosse og Julia Stöber

Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsens Willy-Brandt-pris utdeles på Stortinget i Oslo 08. desember 2016. Årets prisvinnere er den norske dramatikeren og forfatteren Jon Fosse og den tyske språk- og kultureksperten Julia Stöber.

Jon Fosse regnes som en av Europas viktigste samtidsforfattere. Han begeistrer særlig det tyske publikumet med sine litterære verker og over 30 teaterstykker. Det tysk-norske litteraturmiljøet lever med Jon Fosse. Gjennom sine utallige tillitsverv har språk- og kultureksperten Julia Stöber i de siste årene bidratt i enestående grad til utviklingen av tysk-norske forbindelser. Som initiativtaker til det tysk-norske ungdomsforumet engasjerer hun seg i særlig grad for tysk-norsk ungdomsutveksling. Som aktivt medlem i German Norwegian Network bidrar hun også her med vedvarende støtte til bilaterale mellommenneskelige forbindelser.

Taler til prisvinnerne holdes av stortingspresidenten Olemic Thomessen og Carola Veit, president for byrådet i Fristaden og Hansabyen Hamburg og nåværende styreleder i den parlamentariske østersjøkonferansen.

 


WILLY BRANDT-PRISEN 2015  

Årets Willy Brandt-pris til Sten Inge Jørgensen og Clemens Bomsdorf

Willy Brandt-prisen for 2015 ble utdelt i Berlin den 04. november 2015. Årets prisvinnere er journalistene Sten Inge Jørgensen og Clemens Bomsdorf. De fikk prisen for engasjement og fremragende arbeid for å fremme norsk-tyske forbindelser.

Prisen til Jørgensen ble overrakt av Michael Roth, statsminister for Europa i Forbundsrepublikken Tysklands utenriksdepartement, og prisen til Bomsdorf ble overrakt av Vidar Helgesen, statsråd ved statsministerens kontor og statsråd for EøS-saker og forholdet til EU. Pianisten Joachim Carr sto for de musikalske innslag.

mehr...

 


WILLY BRANDT-PRISEN 2014  

Willy Brandt-pris 2014 til Jan Garbarek og Edvard-Munch-Haus e.V.

Willy Brandt-prisen for 2014 ble utdelt i Oslo den 28. oktober 2014. Årets prisvinnere var musikeren Jan Garbarek og foreningen Munch-huset i Warnemünde. De fikk prisen for engasjement og fremragende arbeid for å fremme norsk-tyske forbindelser.

Prisen til Garbarek ble overrakt av næringsminister Reinhard Meyer fra Schleswig-Holstein og prisen til Munch-huset ble overrakt av Stein Olav Henrichsen, direktør på Munchmuseet. Elever fra Barratt-Dues musikkinstitutt sto for de musikalske innslag.

Jan Garbarek, har som representant for moderne norsk musikk, nådd et bredt tysk publikum. Foreningen Munch-huset i Warnemünde har ansvaret for å bevare et viktig norsk kulturminne i Tyskland. Den støtter norske og tyske kunstnere og fremmer utveksling mellom Norge og Tyskland.

mehr...