Menue-titel-_02_01.gif (839 Byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WILLY BRANDT-PRISEN
PRIS 2005
 


Prisen til Kåre Willoch og Björn Engholm

 

 
   
 

Overrekkelse av Willy-Brandt-statuetten. F.v.t.h.: statsminister Kjell Magne Bondevik, Björn Engholm, Kåre Willoch og forbundspresident Horst Köhler
foto: (c) Andrea Bienert/Forbundspresidentens kontor

 

Mandag 13. juni 2005 ble den årlige Willy-Brandt prisen utdelt i Oslo for 6. gang av Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen. Prisutdelingen vil fant sted 13. juni 2005 i regjeringens representasjonsbolig i nærvær av den tyske forbundspresident Horst Köhler und Norges statsminister Kjell Magne Bondevik. Styret i Den norsk-tyske Willy-Brandt stiftelsen hadde under ledelse av styreleder Harald Norvik (tidligere konsernsjef i Statoil) og Franz Thönnes (parlamentarisk statssekretær) besluttet å gi Kåre Willoch og Björn Engholm Willy-Brandt-prisen 2005 med følgende begrunnelse:

 

 

Kåre Willoch, tidligere statsminister i Norge
Gjennom en årrekke har Kåre Willoch spilt en sentral rolle i den norsk-tyske dialog. Han var blant de første norske politikere som etter krigen innså betydningen av å gjenopprette et nært samarbeidsforhold til Forbundsrepublikken Tyskland, ikke bare for Norge, men for Europa som helhet. Både som politiker og gjennom sitt mangeårige virke i Det norsk-tyske selskap har Kåre Willoch bidratt til å utvikle og utdype de norsk-tyske forbindelser.

     
  Björn Engholm, tidligere ministerpresident i Schleswig Holstein
Björn Engholm - som går for å være "Østersjøsamarbeidets far" - har med sin visjon bl.a. om et "Mare Baltikum" ryddet veien for et samarbeid mellom Tyskland og de nordiske land - og etter at jernteppet falt - også med de østeuropeiske naboer. Østersjøsamarbeidet har utviklet seg til en bærende søyle, også i de norsk-tyske forbindelser, som Björn Engholm følte et spesielt ansvar for under sin periode som leder i den tysk-skandinaviske parlamentarikergruppen.

pressemelding som PDF