Menue-titel-_02_01.gif (839 Byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 


WILLY BRANDT-PRISEN
PRIS 2007
 

Willy-Brandt-prisen 2007 går tilů

 

Den norske styreformannen i Willy-Brandt-stiftelsen Harald Norvik og hans tyske medformann, Franz Thönnes, offentliggjør i dag, 19. juni prisvinnerne av Willy-Brandt-prisen 2007:

 

Prisen tildeles i år den tyske politikeren Egon Bahr (SPD) og tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

 

Willy-Brandt-prisen har siden 2000 blitt delt ut av den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen til personer eller institusjoner som har utmerket seg med et særskilt fortjenestefullt arbeid for de norsk-tyske forbindelsene.

 

Årets prisvinnere har bidratt aktivt til å styrke det norsk-tyske samarbeidet. Begge var nære venner av Willy Brandt, som brakte de to prisvinnerne i kontakt med hverandre, og siden 1960-tallet har Bahr og Stoltenberg arbeidet tett sammen. Innenfor temaene sikkerhetspolitikk, europapolitikk og flere andre områder har de to prisvinnerne gjennom sitt vellykkete samarbeid bidratt med svært viktige impulser.

 

Ikke minst var Egon Bahr og Thorvald Stoltenberg initiativtakere bak grunnleggelsen av den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen. De mangfoldige kontaktene mellom Norge og Tyskland og styrkingen av det tysk-norske samarbeidet som Willy-Brandt-stiftelsen har fremmet, er derfor i stor grad de to prisvinnernes fortjeneste.

 

Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsens Willy-Brandt-pris blir delt ut 16. oktober 2007 i Berlin under en høytidelig seremoni. Prisen er en ærespris som består av en byste av Willy Brandt, utferdiget av den norske billedhuggeren Nils Aas, og et æresdiplom.