Menue-titel-_02_01.gif (839 Byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WILLY BRANDT-PRISEN
PRIS 2010
 

Willy-Brandt-prisen 2010 går tilů

 

Torsdag 21. oktober utdeltes Willy-Brandt-prisen 2010 i Oslo av Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen. Willy Brandt-prisen 2010 er tildelt Prof. Klaus-Ewald Holst og Dr. philos. Sverre Dahl, begge for fremragende innsats i utviklingen av forholdet mellom Forbundsrepublikken Tyskland og Norge.

 

Harald Norvik, Prof. Klaus-Ewald Holst, Anniken Huitfeldt, Dr. philos. Sverre Dahl, Franz Thönnes
Som leder av gasselskapet Verbundnetz Gas AG har Klaus-Ewald Holst spilt en nøkkelrolle i utviklingen av norsk gasseksport til Tyskland. Derigjennom fikk han en levende interesse for Norge og norsk kultur og ble en sentral støttespiller for norsk kulturarbeid i det tidligere Øst-Tyskland. Som norsk honorær generalkonsul i Leipzig har han vært utrettelig i sitt arbeid for å fremme norske interesser overfor tyske samarbeidspartnere. Klaus-Ewald Holst har dertil vært en fremragende representant for tysk nærings- og samfunnsliv overfor Norge. Det er hans samlete innsats gjennom mer enn 20 år som ligger til grunn for at han tildeles Willy Brandt Prisen 2010.

 

Som oversetter av betydningsfulle, tyskspråklige forfattere har Sverre Dahl en enestående posisjon som formidler av tysk litteratur og filosofi til det norske publikum. Listen over hans oversettelser fra tysk til norsk omfatter over 200 titler, alt fra tyske klassikere som Goethe og Schiller til nålevende forfattere som Böll og Kehlmann. Tysk skjønnlitteratur, filosofi og poesi er blitt levendegjort på norsk av Sverre Dahl. Han har vært en enestående brobygger mellom tysk og norsk kultur, - en ener på sitt område. Det er personen bak dette store livsverk Den norsk-tyske Willy Brandt Stiftelse ønsker å hedre.

 

Prisen vil bli overrakt til de to prisvinnerne ved en seremoni i Regjeringens Representasjonsbolig