Menue-titel-_02_01.gif (839 Byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WILLY BRANDT-PRISEN
 

Retningslinjer
for overrekkelsen av Willy-Brandt-prisen
jfr. § 2 avsn. 4 i vedtektene

  1. Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen (stiftelsen følger norsk rettspraksis og Foreningen for støtte av stiftelsen følger tysk rettspraksis) overrekker hvert år Willy-Brandt-prisen til en norsk og en tysk naturlig eller juridisk person, som har gjort seg fortjent til prisen på grunn av sine spesielle anstrengelser for forbedring av det norsk-tyske forholdet. I den forbindelse kommer alle anstrengelser som i følge § 2 i foreningens vedtekter styrker Norge og Tyskland, samt de to landenes samfunn, i betraktning. Disse anstrengelsene kan ha vært på politisk, økonomisk, kulturelt eller sosialt nivå.

  2. Prisoverrekkelsen skjer hovedsaklig årlig i årets andre halvdel, annet hvert år i Tyskland og Norge.
  3. Alle norske og tyske statsborgere og institusjoner som kan vise til en spesiell interesse for norsk-tyske forhold, kan foreslås som kandidater til Willy-Brandt-prisen.
  4. I god tid før styrets og Rådets første årlige møte, oppfordrer styret foreningens og stiftelsens medlemmer, begge staters regjeringer, institusjoner med norsk-tysk virke og tidligere vinnere av Willy-Brandt-prisen, til å utnevne kandidater. Styret sørger for at denne oppfordringen blir gjort kjent på stiftelsens nettsider.
  5. Forslag til kandidater må avgis styret og Rådet innen årets første møe. Forslagene må begrunnes detaljert.
  6. Rådet kårer vinneren av Willy-Brandt-prisen, på forslag fra styret.
  7. Styret underretter vinnerne bestemt av Rådet, og spør om de ønsker å ta imot prisen. Først etter dette, når det er bestemt hvem som får Willy-Brandt-prisen, kan stiftelsens avgjørelse om overrekkelsen offentliggjøres.