Menue-titel-_04_01.gif (507 Byte)


STIPEND

Søknad
Du kan enten sende inn din søknad innen 1. mars, eller innen 1. september.

Søknader til stipendprogrammet må inneholde en beskrivelse av det planlagte prosjektet, samt en finansieringsplan. Ut fra prosjektbeskrivelsen må det framgå hvilken type samarbeid som planlegges, og hvilke skritt man vil ta for å få i stand utvekslingsprogrammet.

Vennligst send de nevnte dokumenter samt din CV til Willy-Brandt-stiftelsens sekretariat. Stiftelsens styre treffer så en avgjørelse angående tildeling av stipend på første møte etter søknadsfristen.

Alle søkere vil få et skriftlig svar på søknaden. Det forventes at stipendmottakerne sender en rapport som beskriver hvordan stipendbeløpet er blitt anvendt innen to måneder etter at prosjektet/oppholdet er gjennomført. Denne rapporten vil kunne bli offentliggjort.

Utvekslingsstipend for elever i den videregående skole
Siden 2008 deles ikke støttemidlene lenger direkte ut til skoleelevene, men i stedet til skolene. Stipendet skal forvaltes på eget ansvar og bli brukt til å fremme langvarige og gjensidige utvekslingsprosjekter. En forutsetning for å få tildelt stipend er at læreren eller eleven(e) selv tar initiativet til utvekslingen mellom skolen sin og partnerskolen i det andre landet. En finansiering kan ikke overstige et tidsrom på tre år. Stiftelsen håper dermed at partnerskapet er blitt godt etablert i løpet av denne perioden, og at skolene innen da har funnet en videre finansieringsløsning selv.

Utvekslingen baserer seg på gjensidighet, det vil si at en norsk elev får en plass på en tysk partnerskole og bor hos familien til en tysk utvekslingselev. I gjengjeld får den tyske utvekslingseleven plass på en norsk skole, og blir innkvartert hos familien til den norske utvekslingseleven. Av praktiske grunner finner utvekslingen helst sted om høsten, altså i skoleårets første semester. Erfaringen viser at minst to elever bør reise sammen. Deltakerne bør ha grunnleggende ferdigheter i det andre språket. For norske søkere holder det vanligvis å ha hatt tysk på skolen. Tyske søkere bør helst ha avlagt et norsk språkkurs (over minst et år) før avreise. Interesserte elever kan sende en søknad om et utvekslingsstipend gjennom skolene sine. Søknaden bør inneholde en kort beskrivelse av utvekslingsplanene til begge skolene, samt navn på kontaktpersoner på begge skoler.

Utvekslingsstipendet for skoler er opp til 1.000.


Prosjektstipend

Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen kan dele ut stipend til norsk-tyske prosjekter som bidrar til en forsterkning av de norsk-tyske forbindelsene gjennom etableringen av et regelmessig samarbeid mellom institutter, redaksjoner osv. Søknaden bør inneholde en beskrivelse av hvordan prosjektet kan danne grunnlaget for et flerårig samarbeid. Størrelsen på stipendet blir justert etter de individuelle forutsetningene til søkeren/søkerne.

Stipendets størrelse er opp til 5.000.

 

 
Stipend for praktikanter
Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen kan dele ut stipend for å bidra til økt utveksling mellom medarbeidere i følgende institusjoner.
Praksisoppholdet bør ha en varighet minst tre måneder.

 

Ansatte i tilknytning til parlamentene
For Stortings- eller Bundestagsansatte som ønsker et studieopphold i det andre landets parlament.
Hvis ønskelig, kan stiftelsen formidle kontakt.

Stipendbeløp opp til 2.500

 

Organisasjoner
For ansatte i politiske partier, fagforeninger eller arbeidsgiverorganisasjoner som ønsker et studieopphold hos en søsterorganisasjon i det andre landet.

Stipendbeløp opp til 2.500

 

Energisektoren
For ansatte i energiselskaper som ønsker et praktikantopphold ved en energibedrift i Norge/Tyskland. Stiftelsen kan formidle kontakt mellom energiselskaper og potensielle praktikanter.

Stipendbeløp opp til 2.500

 NB: Stiftelsen deler ikke ut stipend for utvekslingsopphold gjennom et studium. Slike søknader kan enten rettes til DAAD , eller man kan søke om et ERASMUS-stipend gjennom universitetet man studerer ved. Willy-Brandt-stiftelsen kan gi støtte til forskningsprosjekter som er del av et diplom-, master- eller doktorarbeid, så lenge prosjektet bidrar til å øke samarbeidet mellom institusjoner o.l.

Tysklærerprogram

I samarbeid med Goethe-instituttet i Oslo har det blitt etablert et tysklærerprogram. Søknadsprosedyre og detaljer om programmet finnes på hjemmesiden til Goethe-instituttet. Vennligst se der for mer informasjon: http://www.goethe.de/ins/no/osl/deindex.htm

 

 

Kontakt

Søknader sendes:

Norwegisch-Deutsche Willy-Brandt-Stiftung
c/o Kgl. Norwegische Botschaft
Rauchstr. 1, 10787 Berlin

Spørsmål kan rettes hit: info@willy-brandt-stiftung.de

 

HÖREN SIE BITTE UND SPRECHEN SIE NACH
Eit fotoprosjekt frå Berlin
Geir Egil Bergjord

  
Nyttige lenker

Norgesportalen: http://www.norwegen.no
Den tyske ambassade i Oslo: www.deutschebotschaft.no
Norges forskningsråd www.forskningsraadet.no